Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2010

Έκδοση της Σχολικής Βιβλιοθήκης - Επαγγέλματα από το χώρο του πολιτισμού

Η Βιβλιοθήκη από την ημέρα της έναρξης της λειτουργίας της έδωσε μεγάλη σημασία στην συνεισφορά που θα έπρεπε να έχει στην ενημέρωση των μαθητών για τις επαγγελματικές προοπτικές που θα έχουν μετά την αποφοίτησή τους. Έτσι, από την έναρξη της σχολικής χρονιάς υπάρχει συνεχής συνεργασία με τον καθηγητή του Σ.Ε.Π. κο Αντωνιάδη Βασίλειο και έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ενημερώσεις με προβολές και διανομή υλικού που αφορούν διάφορα επαγγέλματα. Στα πλαίσια της Σειράς Βοηθημάτων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού έχει ήδη εκδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pc-cdrom) πόνημα με αναλυτικά στοιχεία για τις σχολές που μπορούν να δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους οι απόφοιτοι του Τομέα Ηλεκτρονικής. Η νέα έκδοση αφορά DVD-VIDEO με θέμα 'Επαγγέλματα από το χώρο του Πολιτισμού'. Παρουσιάζεται υλικό με συνεντεύξεις από 30 επαγγελματίες του χώρου (Σχεδιαστές, σκηνοθέτες, ηχολήπτες κλπ) το οποίο έχει υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία ώστε να παίζει στο οικιακό Video Player κατόπιν αδείας του Ιδρύματος Λαμπράκη, που έχει τα δικαιώματα του υλικού.
Στα video  παρουσιάζονται επαγγελματίες που απαντούν κυρίως στις κάτωθι ερωτήσεις :
Πώς ορίζετε το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του;
Εσείς ποια παραλλαγή υπηρετείτε, και γιατί;
Πώς είναι το εργασιακό σας περιβάλλον;
Ποιες δεξιότητες θεωρείτε χρήσιμες για αυτό το επάγγελμα;
Ποια στοιχεία προσωπικότητας θεωρείτε χρήσιμα για αυτό το επάγγελμα;
Ποια είναι η αναλογία επιστημονικής κατάρτισης και καλλιτεχνικής έμπνευσης που χρειάζεται αυτό το επάγγελμα;
Ποια ήταν τα ερεθίσματα στην παιδική ή εφηβική σας ηλικία που σας ώθησαν να ακολουθήσετε αυτό το επάγγελμα;
Τι σπουδές ή κατάρτιση ακολουθήσατε;
Ποια ήταν η μεγαλύτερη επαγγελματική σας επιτυχία, και γιατί;
Τι σας προσφέρει, και τι σας στοιχίζει, αυτό το επάγγελμα;
Τι θα αλλάζατε στην πορεία σας αν ξεκινούσατε τώρα;
Τι συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον που θέλει να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα;
Τι συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον που ΔΕΝ ξέρει αν θέλει να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα;
Ποια είναι τα βοηθήματα για αυτό το επάγγελμα που θα ήταν χρήσιμα σε έναν νέο;
Το DVD είναι διαθέσιμο για ενοικίαση ή αντιγραφή σε όλα τα μέλη της βιβλιοθήκης, αλλά μπορεί να αποσταλλεί και σε οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο, μαθητή ή μη. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου